Polityka prywatności

I. Informacje podstawowe

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.dariuszkempny.pl jest firma Fotografia & branding Dariusz Kempny, z siedzibą w Krakowie, ul. Żaka 15/14, 30-612. NIP: 737-132-76-21, REGON: 367546648.

2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest drogą e-mail’ową (rodo@dariuszkempny.pl) lub telefonicznie (+48 503 950 939).

3. Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony www.dariuszkempny.pl jest zgodne z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Pliki cookies

1. Każdy Użytkownik przy pierwszych odwiedzinach otrzymuje specjalne powiadomienie o używaniu przez stronę www.dariuszkempny.pl plików cookies. Wyrażenie zgody na użycie plików cookies jest decyzją Użytkownika. Późniejsze zmiany po stronie Użytkownika wymagają modyfikacji ustawień przeglądarki.

2. Strona www.dariuszkempny.pl gromadzi niektóre dane do celów statystycznych, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, język, system operacyjny, czas i data wizyty, lokalizacja. Monitorowanie informacji o Użytkownikach dokonywane jest poprzez Google Analytics, rejestrujące zachowanie Użytkownika na stronie, dzięki czemu możliwe jest stałe poprawianie struktury i zawartości strony.

3. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data uroczystości i numer telefonu Użytkownika zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług, przede wszystkim przedstawienia oferty, jak również wypełnienia postanowień zawartej z Użytkownikiem umowy.

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę www.dariuszkempny.pl w celu utrzymania stanu zalogowania użytkownika w prywatnych galeriach.

III. Przetwarzanie danych

1. Przetwarzanie danych osobowych na stronie www.dariuszkempny.pl odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika udzieloną pod jednym z formularzy kontaktowych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czynności niezbędnych do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień zawartej umowy. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

3. Użytkownik w każdej chwili może zażądać dostępu do pozostawionych danych osobowych oraz dokonać ich modyfikacji lub zażądać ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem strony telefonicznie (+48 503 950 939) lub e-mail’owo (rodo@dariuszkempny.pl)