fotografia firmowa w krakowie i okolicach

Fotografia firmowa – zdjęcia do komunikacji wewnętrznej

Fotografia firmowa to nie tylko zdjęcia wykorzystywane w zewnętrznych działaniach marketingowych. Firmowa sesja fotograficzna może posłużyć do stworzenia materiałów wykorzystywanych w komunikacji wewnętrznej.

Dobra komunikacja wewnętrzna wpływa na efektywność firmy. Szczególne znaczenie ma ona w odniesieniu do firm będących w fazie dynamicznego rozwoju, zatrudniających wiele osób, budujących nowe modele działania i struktury organizacyjne.

Fotografia firmowa w komunikacji wewnętrznej

Fotografia firmowa w komunikacji wewnętrznej odgrywa istotną rolę. Angażujący intranet wpływa na poziom zaangażowania pracownika i jego przywiązanie do wartości reprezentowanych przez firmę, a całej organizacji nadaje spójnego oblicza. Dzięki prezentacji wizerunkowej przepływ informacji w strukturze organizacyjnej jest bardziej płynny i wiąże się z wieloma korzyściami.

Przykłady:

  • Prezentacja hierarchii wewnętrznej, zależności i zmian w niej zachodzących
  • Profile pracowników usprawniające komunikację wewnątrz firmy, wspierające budowanie zawodowych relacji
  • Onboarding ułatwiający adaptację nowym pracownikom
  • Prezentacje zasłużonych pracowników, inspirowanie i budowanie zangażowania
  • Wzmacnianie wewnętrznego PR firmy
  • Publikacje wewnętrzne, promowanie interesujących inicjatyw

To tylko kilka ogólnych przykładów wykorzystania zdjęć biznesowych w obszarze komunikacji wewnętrznej. W zależności od struktury organizacyjnej czy profilu działalności firmy pomysłów może być znacznie więcej.

fotografia firmowa

Zdjęcia do komunikacji wewnętrznej – jak powinny wyglądać?

Zdjęcia do komunikacji wewnętrznej powinny mieć one profesjonalny i ujednolicony charakter. Należy wykonać je w dobrym świetle, z wykorzystaniem neutralnego, najlepiej jednokolorowego tła. Zdjęcia tego typu wykorzystywane są często w formie miniaturowej, dlatego kompozycja kadru musi koncentrować się na twarzy. Fotografia firmowa wykorzystywana w komunikacji wewnętrznej powinna prezentować naturalny wygląd osoby, bez zbędnych dodatków, ekspresyjnej mimiki etc.

Prawo do wykorzystania zdjęć pracowników

Organizując sesję zdjęciową dla kadry firmowej powinniśmy mieć świadomość praw i obowiązków jakie spoczywają na nas w zakresie upubliczniania wizerunku pracowników w materiałach firmy.

Każdy wizerunek jest chroniony prawnie i bez zgody osoby fotografowanej nie można go upubliczniać. Oznacza to, że jeśli planujemy sesję zdjęciową dla pracowników firmy, każdy z nich powinien wyrazić zgodę na:

  • udział w sesji zdjęciowej
  • nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach firmowych

Zgoda powinna być dobrowolna. Ponadto osoba biorąca udział w sesji zdjęciowej powinna zostać poinformowana- możliwie jak najbardziej precyzyjnie – w jakiej formie zamierzamy utrwalić jej wizerunek i jak będzie on rozpowszechniany (szczególnie istotne są czas, miejsce i forma publikacji).

Prawo do wykorzystania wizerunku inaczej ma się w odniesieniu do materiałów wewnętrznych i publikacji zewnętrznych. Dziś skupię się na wizerunku w komunikacji wewnętrznej.

fotografia firmowa

Zdjęcia pracowników w wewnętrznych materiałach firmy

Jeśli wizerunek pracowników jest publikowany w obrębie relatywnie niedużej, zamkniętej grupy osób, to zgoda na jego wykorzystanie nie jest w świetle prawa konieczna. Oczywiście istnieje tu formalny zakaz wykorzystywania wizerunku do innych celów, jednak w odniesieniu do wewnętrznej komunikacji firmowej, do której dostęp mają wyłącznie osoby związane z firmą nie ma przesłanek do mówienia o “rozpowszechnianiu”.

Rozpowszechnianie wizerunku to udostępnienie go w dowolnej formie osobom postronnym. W sytuacji gdy fotografia firmowa ma być wykorzystywana w miejscu do którego ma dostęp każda osoba spoza firmy (np. recepcja, czy biuro obsługi klienta), to zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest wymagana.

Zdjęcia pracowników utrwalone na eventach firmowych

W przypadku utrwalania wizerunku pracowników podczas eventów firmowych (zamkniętych lub otwartych) nie ma potrzeby uzyskania zgody od każdego uczestnika wydarzeń. Ma to zastosowanie do zdjęć na których wizerunek osoby jest jedynie częścią kadru fotograficznego. Dodatkowo został utrwalony w sposób przypadkowy lub uzupełniający a jego usunięcie nie miałoby wpływu na ogólny charakter prezentacji.

Inaczej ma się to do zdjęć, na których wizerunek osoby został w sposób intencjonalny wyróżniony przy wykorzystaniu dostępnych technik fotograficznych (np. mała głębia ostrości). W sytuacji gdy chcemy zaprezentować takie zdjęcie w miejscu ogólnie dostępnym dla innych, np. na firmowej stronie czy w mediach społecznościowych, zgoda na publikację jest wymagana.