komunikacja wizerunkowa

Nowoczesna komunikacja wizerunkowa

Nowoczesna komunikacja wizerunkowa to świadoma kreacja marketingowa z wykorzystaniem nowych mediów i współczesnych technik audiowizualnych. Fotografia biznesowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych narzędzi w obszarze budowania wizerunku biznesowego.

Profesjonalna fotografia – nowoczesna  komunikacja w biznesie

Zdjęcia biznesowe są istotą kreowania wizerunku firmy w nowoczesnych strategiach marketingowych i PR’owych. Profesjonalne sesja biznesowa to punkt wyjścia do podjęcia nowoczesnej komunikacji w biznesie.   

Profesjonalna fotografia dla biznesu zmienia się zgodnie z tempem zmian zachodzących w obszarach komunikacji i promocji. Zdjęcia wizerunkowe tworzone są z coraz większą dbałością o szczegóły a portrety biznesowe oprócz prezentacji aspektów czysto wizualnych coraz mocniej nasycone są komunikatami o charakterze niewerbalnym. Profesjonalny wizerunek stał się ważnym aktywem działań biznesowych a firmy, marki czy freelancerzy chętnie korzystają z atutów otwartej komunikacji biznesowej.

Atuty otwartej komunikacji w biznesie

Współczesna komunikacja wizerunkowa w biznesie odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem Internetu. Firmowe strony WWW, blogi eksperckie, serwisy społecznościowe typu LinkedIn to obszary w których inicjowane są wartościowe kontakty biznesowe. W każdym z nich fotografia biznesowa podnosi skuteczność komunikacji. Zdjęcia wizerunkowe nadają komunikacji naturalnego, płynnego charakteru i pomagają w eliminowaniu barier zakłócających skuteczne porozumiewanie się. Dzięki profesjonalnym zdjęciom nie tylko przestajemy być anonimowi, skracamy dzielący nas dystans, ale również możemy w pewnym stopniu wpływać na zachowania, oceny i procesy decyzyjne naszych odbiorców.

Komunikacja w Internecie ma zwykle dość powierzchowny charakter. Profesjonalne zdjęcia biznesowe wpływają na jej pogłębienie poprzez wywoływanie u odbiorcy określonych stanów emocjonalnych. Pierwszym z nich jest wzbudzenie naturalnej ciekawości i stworzenie pozytywnego wrażenia. Dzięki podtrzymaniu uwagi jesteśmy w stanie wywołać u odbiorcy głębsze zainteresowanie. To właśnie na tym etapie zaczyna on docierać do istoty naszego przekazu, weryfikować swój sposób myślenia czy wzbudzać chęć zaspokojenia określonych potrzeb. Stąd już tylko krok do podjęcia decyzji o zakupie, współpracy czy nawiązaniu kontaktu. Sesja biznesowa jest krok w dobrym kierunku.

komunikacja wizerunkowa

Wartość komunikacji niewerbalnej

Słynny amerykański psycholog Albert Mehrabian w wyniku długoletnich badań opracował równanie, według którego 93% komunikacji ma charakter niewerbalny, przy czym aż 55% odnosi się do mowy ciała. To dowód olbrzymiego potencjału drzemiącego w obszarze komunikacji niewerbalnej.

Zdjęcia biznesowe są świetnym narzędziem pozasłownego przekazu. Nasz wygląd zewnętrzny, postawa, wyraz twarzy, każdy z tych elementów może być nośnikiem treści i znaczeń jakimi chcemy się dzielić się z innymi. Przekaz wizualny jest szybszy i bardziej atrakcyjny niż opisy tekstowe. Dlatego zamiast coś opisywać, lepiej po prostu to pokazać.

Komunikacja wizerunkowa o charakterze niewerbalnym jest niezwykle złożona. Do komunikatów niewerbalnych przekazywanych za pośrednictwem zdjęć należą przede wszystkim mimika twarzy, gesty, postawa a także wygląd zewnętrzny. Aby komunikacja była skuteczna i spójna z naszymi intencjami, powinna być wyrażona w sposób czytelny dla odbiorcy. On sam nie musi rozumieć komunikatów płynących ze zdjęć, co nie przeszkadza we właściwym ich odbiorze. Choćby pozytywne nastawienie, pewność siebie i otwartość – cechy będące wyrazem profesjonalizmu i kompetencji, zawsze wywołają u odbiorcy jednoznacznie pozytywne odczucia. Od nas zależy, jaki to będzie przekaz. Jak nas widzą- tak nam płacą.

Komunikacja wizerunkowa – profesjonalna sesja biznesowa 

Zdjęcia biznesowe dla firm wpływają na postrzeganie organizacji lub marki osobistej przez odbiorców, partnerów biznesowych a nawet konkurencję. Profesjonalne zdjęcia służą nie tylko podniesieniu wizerunkowego prestiżu firmy, ale również ułatwiają nawiązywanie relacji z odbiorcą. Profesjonalna sesja biznesowa to doskonała prezentacja Państwa firmy- tworzących ludzi, ich kompetencji, a także wartości które wspólnie reprezentujecie. Komunikacja wizerunkowa wspierana profesjonalnymi zdjęciami biznesowymi jest skuteczna i trwała.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem profesjonalnej sesji zdjęciowej dla swojej firmy, zapraszam do kontaktu.